top of page
  • Instagram
  • Facebook
เกี่ยวกับ APRRC

การประชุมโรทาแรคท์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APRRC) เป็นงานโรทาแรคท์ระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำของโรทาแรคเทอร์ เป็นเวทีสำหรับการเสนอไอเดียและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เริ่มต้นในปี 2547 โดยโรทาแรคเทอร์จากเขต3540 โรตารีสากล และ APRRC ครั้งแรกจัดขึ้นที่ฮ่องกง APRRC ได้จัดขึ้นแล้วในไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ไทย และญี่ปุ่น

bottom of page